How to view users Last Modified On: 2021-10-26 09:49:29.232882

Pawe na room ya kuweza kuingiza au ku upload the guidance za wafanyakazi (Labour-Laws) lakini pia policies za kuwa guide wafanyakazi ikiwemo kama vile HR policies.

 

http://bbg.co.tz/wp-content/uploads/2014/10/HR-Policies-and-Labour-Laws.pdf